Zverejňovanie rokovaní odborných komisií

Marec 2015 / Prečítané 690 krát

   V súlade s volebným programom ako aj pripravovaným Programovým vyhlásením na roky 2014-2018 Mesto Pezinok urobilo ďalší krok k zvýšenej otvorenosti samosprávy a zvýšenému podielu informovanosti občanov. Na webovej stránke mesta www.egov.pezinok.sk v časti informácie egovernment – samospráva sú zverejnené informácie o jednotlivých rokovaniach odborných komisií a Mestskej školskej rady, ktoré sú poradnými orgánmi mestského zastupiteľstva. Dočítame sa tam samozrejme nielen o zložení a štatúte jednotlivých komisií, ale aj o priebehu jednotlivých rokovaní vo forme zápisníc, účasti členov a samozrejme o pripravovaných rokovaniach. Údaje sa budú ukladať, zachovávať a priebežne dopĺňať už od prvých rokovaní roku 2015.

 

(r)


Ohodnoťte článok: