Predstavujeme poslancov MsZ

Marec 2015 / Prečítané 1281 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku. V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

Ing. Pavel Alexy, PhD. poslanec za volebný obvod č. 3

   Moje pôsobenie v komunálnej politike nie je súhrnom individuálnych aktivít, ale je vždy súčasťou kolektívnej práce. Konkrétne kroky musí niekto iniciovať, ale realizácia je možná len v spolupráci. Už v minulom volebnom období sme sa ako skupina poslancov angažovali v presadzovaní a realizácii zámerov rozvoja mesta najmä v oblasti školstva, ekológie, infraštruktúry, dopravy.... Som rád, že v tomto volebnom období môžem pracovať opäť v kolektíve kolegov, ktorým záleží na zdravom rozvoji mesta založenom nie na chimérach, ale na reálnej ekonomike, v reálnom ekonomicko – legislatívnom prostredí. Tak sa šance, že splníme, čo sme si predsavzali, výrazne zvyšujú. Čo ja osobne vidím ako prioritu či priority? Nie je toho málo, a takisto je ťažké povedať, čo je prioritou číslo jedna, dva atď. Pre každého občana niečo iné. Pre mladé rodiny dostatok miesta v materských školách, kvalitné školstvo, najmä základné, ale aj stredné. Pre nás všetkých kvalitné životné prostredie. Pre ľudí v aktívnom veku dostatok pracovných príležitostí, pohodlné cestovanie. Kultúrne a športové vyžitie pre deti, mládež, ale aj pre dospelých. Naozaj toho nie je málo, čo všetko musí „mesto“ zabezpečiť, aby bola väčšina spokojná. Náročky som napísal väčšina, nie všetci, lebo uspokojiť všetkých nie je v ľudských silách. A tak je potrebné riešiť veci postupne. V oblasti dopravy určite treba riešiť obchvat Pezinka, ale aj také prozaické problémy ako parkovanie v meste, rekonštrukciu a budovanie chodníkov, z ktorých mnohé sú v nevyhovujúcom stave. Budem sa zasadzovať o dokončenie rekonštrukčných prác na budovách základných škôl, mnohé z nich sú už teraz veľmi dobre rozpracované. Je potrebné sledovať demografický vývoj Pezinka a v predstihu plánovať a zabezpečiť dostatočný počet miest v materských školách. V sociálnej oblasti určite „zdvihnem ruku“ za rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby. V oblasti životného prostredia budem zásadne proti zvyšovaniu jeho zaťaženia akoukoľvek formou, či už skládkovaním odpadu alebo jeho spaľovaním v blízkosti mesta. Rekonštrukciu si už pýta aj verejné osvetlenie. Ideálnym riešením je jeho celková rekonštrukcia a prechod na podstatne ekonomickejšiu a ekologickejšiu variantu LED osvetlenia. V oblasti bezpečnosti mesta budem podporovať a presadzovať postupné rozširovanie kamerového systému a monitorovanie najmä kritických lokalít mesta. Značnú pozornosť som v minulosti venoval a naďalej chcem venovať športu v meste, najmä športu orientovanému na deti a mládež či už organizovanému, alebo rekreačnému. Samozrejme, že je toho podstatne viac, ako sa dá napísať v rámci príspevku do Pezinčana, ale chcem veriť, že sú to všetko veci, na ktorých záleží nielen mne, ale všetkým obyvateľom Pezinka. A preto dúfam, že bez ohľadu na to, za ktorú stranu, iniciatívu či za ktorý volebný obvod bol ten – ktorý poslanec zvolený podporí každý z nás aktivity, ktoré povedú k zlepšeniu života v našom meste vo všetkých sférach, vo všetkých častiach mesta, pre všetkých jeho obyvateľov.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: