Dotácia pre Rómov

Marec 2015 / Prečítané 804 krát

   Dňa 17. februára 2015 bola pomocou mechanizmov odstránená nelegálna skládka komunálneho odpadu (17,012 t) nachádzajúca sa v blízkosti obytného domu obyvateľov Glejovky. Mesto získalo na túto akciu dotáciu z Ministerstva vnútra SR. Realizácia projektu „Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia rómskych komunít“ bola financovaná zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 2000 €.

 

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: