Zmeny a doplnky 1/2015 – informácia

Marec 2015 / Prečítané 827 krát

   V rámci prvých tohoročných zmien a doplnkov v Územnom pláne sa uskutočnilo doplnenie kapitoly Verejnoprospešné práce o dve nové akcie: Preložka cesty II/502 (obchvat Pezinka)
a napojenie preložky cesty II/503 (obchvat obce Viničné) v úseku od hraníc mesta Pezinok s obcou Viničné po preložku cesty II/502. Spracovateľom dokumentácie je spoločnosť Aurex
a termín odovzdania na BSK je máj 2015.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: