Schválenie územného plánu opäť posunuté

Marec 2015 / Prečítané 510 krát

   Mesto Pezinok pravidelne informovalo o príprave nového územného plánu i o aktivitách vedúcich k jeho schváleniu. Situácia sa v súčasnosti skomplikovala tým, že po upozornení prokurátora bude treba znova prerokovať niektoré žiadosti právnických aj fyzických osôb. Upozornenie prokurátora sa opiera o judikát Najvyššieho súdu, ktorý v obdobnom prípade zrušil územný plán, dokonca po udelení paragrafu 25 stavebného zákona, mestu Banská Bystrica. Upozorneniu prokurátora sa Mesto rozhodlo vyhovieť, a to aj napriek tomu, že názor externého metodika s odbornou spôsobilosťou na ÚPN a niektorých štátnych orgánov sú iného názoru. Záverečné schvaľovanie nového územného plánu sa tak pravdepodobne posunie minimálne o ďalší polrok. Primátor sa v tejto súvislosti zúčastnil 19. marca rokovania v sídle spoločnosti AUREX, ktorá je realizátorom ÚPN mesta Pezinok. Účelom stretnutia bolo vytýčiť si termíny a postupy pre dorokovanie ÚPN v intenciách zákona.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: