55. výročie vzniku Malokarpatského múzea

Marec 2015 / Prečítané 1119 krát

   Vo štvrtok 19. marca si Malokarpatské múzeum v Pezinku pripomenulo 55. výročie svojho vzniku. Slávnostná akadémia sa uskutočnila v Evanjelickom kostole a popri klasickej hudbe tu zaznelo aj mnoho pochvalných slov na činnosť múzea, ktoré je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií v našom meste i v regióne. Význam a záslužnú činnosť múzea vyzdvihli a ocenili vo svojich príhovoroch aj predseda BSK Pavol Frešo, primátor Oliver Solga či predseda zväzu slovenských múzeí Peter Hýross. Malokarpatské múzeum síce vzniklo v roku 1960, ale predchádzali mu zberateľské aktivity a výstavná činnosť takých významných osobností akými boli Franz von Meissel a Fedor Jamnický. Vďaka nim vznikol aj prvý zbierkový fond, ktorý zhromaždil a zachránil vzácne historické predmety týkajúce sa nielen vinohradníctva a vinárstva, ale najmä dejín mesta.
   V ich činnosti potom pokračovali, už na inštitucionálnej a profesionálnej úrovni riaditelia: Dušan Ježík, Hana Dolská a Danka Kopálová. V súčasnosti múzeum vedie riaditeľ Martin Hrubala. Dnešné múzeum úspešne rozšírilo svoju pôvodnú „ múzejnickú “ činnosť aj do oblasti kultúry, umenia a duchovného a spoločenského života. Darí sa mu, najmä v ostatných rokoch, organizovať akcie, ktorých výsledkom je propagácia nášho vinohradníckeho a vinárskeho kraja. 
   Významne tiež obohacuje kultúrny život nášho mesta a oceňovaná je aj spolupráca s Mestským múzeom, Pezinským kultúrnym centrom a mnohými inými inštitúciami. Neopakovateľná atmosféra výstavných priestorov Malokarpatského múzea ročne priláka tisíce domácich a zahraničných návštevníkov mesta, čo pozitívne prispieva k rozvoju cestovného ruchu a turistiky v našom meste i okrese.
   55. výročie je teda príležitosťou poďakovať za doterajšiu činnosť a dosiahnuté výsledky a zaželať všetkým pracovníkom múzea veľa úspechov a radosti zo záslužnej a zaujímavej práce.

 

Oliver Solga

Riaditeľ múzea Martin Hrubala a bývalá riaditeľka Danka Kopálová prezentovali počas slávnostného koncertu v Evanjelickom kostole novú publikáciu 55 pohľadníc z histórie Malokarpatského múzea. FOTO: Eva Amzler

 

 


Ohodnoťte článok: