program Malokarpatskej knižnice

Február 2015 / Prečítané 1117 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

Beseda o spoločných knihách: Ľubomír Feldek a Peter Uchnár – 9. marec 2015 o 17.00 hod. v radnici, ul. M. R. Štefánika 1, Pezinok.


Týždeň slovenských knižníc (23. – 28. 3. 2015)


Rozprávka má krídla – 23. marec 2015 o 10.00 hod. v odd. pre deti a mládež Malokarpatskej knižnici.

Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom – 24. marec 2015 o 10.00 hod. v odd. pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici.

Boris Filan – beseda so spisovateľom a publicistom – 24. marec 2015 o 17.00 hod. v čitárni Malokarpatskej knižnice.

Slávnostné vyhodnotenie celoročnej Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2014 – 25. marec 2015 o 10.00 hod. v odd. pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici.

Jarný maratón s knihou: beseda so spisovateľom Jurajom Šebestom a Kamilou Šebestovou – 26. marec 2015 o 10.30 hod.v odd. pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici.

Noc s Andersenom – 27. - 28. marec 2015 v odd. pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici.

Veľkonočné kuchtenie so Silviou Pilkovou (autorka kuchárok Poklady slovenskej kuchyne) – 31. marec 2015 o 17.00 hod. v čitárni Malokarpatskej knižnice.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk  ; detske.odd@kniznicapezinok.sk 
www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok