Spoločenská kronika

Február 2015 / Prečítané 2318 krát

NOVÍ OBČIANKOVIA
Soňa Miháliková  27.12.
Adrián Brečka  8.1.
Max Galovič  9.1.
Lea Galovičová  9.1.
Tomáš Kugler  10.1.
Sofia Straková  10.1.
Dominik Jedlička  13.1.
Tomáš Capko  14.1.
Juraj Švec  14.1.
Linda Strečková  16.1.
Samuel Pecnik  19.1.
Tereza Rudzanová  20.1.
Simon Kišoň  20.1.
Petra Kečkéšová  21.1.
Miroslav Satko  24.1.
Alica Gazdarica  25.1.
Natália Hauskrechtová  28.1.
Leo Šimončič  30.1.

 

 

ZOSOBÁŠILI SA
Christian Schützl  Karin Pechová
Lukáš Benko  Beáta Haršányová
Drahoš Lauda  Lucia Kozmonová
Branislav Baďurík  Denisa Tkáčová
Peter Ábel  Mgr. Alexandra Novodomská
Ing. Ján Kompír  Marcela Hlinková

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vít Šottník  88 r.
Margita Svetláková  72 r.
Mária Jaššáková  60 r.
Walter Struhár  72 r.
Jozef Kocmál  51 r.
Marta Vavrinská  61 r.
Ružena Kamanová  95 r.
Elena Sandtnerová  64 r.
Mária Kolesárová  91 r.
Jozef Kujan  59 r.
Gizela Krčíková  90 r.
Otilia Nogová  89 r.
Anton Močol  68 r.
Jaroslav Chrapko  84 r.
Jozefa Hlavenová  82 r.
Dušan Šimonovič  57 r.
Oľga Sandtnerová  61 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Mária Hejdušková

 2.2.

Mária Sulanová

 8.2.

Mária Mokrá

 10.2.

Jozefína Tyková

 12.2.

Ján Moravčík

 14.2.

Anna Szlovaková

 15.2.

Anna Čechová

 16.2.

Alica Múčková

 17.2.

Michal Geršič

 21.2.

Alica Semančíková

 26.2.


75-roční

Viera Strýčková

 1.2.

Mária Kopáčiková

 2.2.

Jozefína Hincová

 3.2.

Jozef Held

 4.2.

Ján Klas

 5.2.

Viktória Viznerová

 6.2.

Irena Moravčíková

 7.2.

Jozefa Slezáková

 11.2.

Mária Hágerová

 12.2.

Jozef Kaufmann

 17.2.

Valéria Filipovičová

 17.2.

Jozefa Okatá

 18.2.

Juraj Krasňanský

 19.2.

Veronika Sedláková

 20.2.

Viktor Feder

 20.2.

Ing. Branislav Kuchta

 23.2.

Magda Gottschallová

 26.2.

Jiří Tyahur

 27.2.

Eva Slezáková

 27.2.


80-roční

Jolana Hančíková

 8.2.

Božena Fehérová

 9.2.

Ladislav Zachar

 9.2.

Daša Kujovičová

 13.2.

Helena Hornová

 19.2.

Ing. Ivan Slovák

 26.2.

85-ročné

Viola Godovičová

 5.2.

Jozefína Buchalíková

 12.2.

Emília Nídelová

 24.2.

Zita Miklenčičová

 27.2.

90-ročné

Valéria Fraňová

 3.2.

Žofia Gavenčiaková

 12.2.

91-ročná

Mária Pukančíková

 2.2.


92-ročná

Helena Thierová

 7.2.

93-ročná

Paula Pätoprstá

 15.2.