Poďakovanie

Február 2015 / Prečítané 1334 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 27.1.
rozlúčiť s naším drahým
Jozefom KOCMÁLOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Manželka a dcéry.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 17.2. rozlúčiť
s našou drahou
Františkou GLVÁČOVOU.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy.
Dcéra a syn s rodinami a ostatná smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: