Pridajte sa k nám, bude vám veselo

Február 2015 / Prečítané 1060 krát

   Nadácia REVIA vstupuje do štvrtého ročníka úspešného projektu Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností v spolupráci s mestom Modra, mestom Pezinok, Pedagogickou a kultúrnou akadémiou v Modre, Mestským centrom sociálnych služieb v Modre a regionálnymi pobočkami Jednoty dôchodcov Slovenska.
   V jarných mesiacoch by sme vám radi ponúkli Akadémie počítačov na PAKA. Prihlásiť sa môžu pokročilejší seniori ale aj úplní začiatočníci. Výučbové listy sa budeme snažiť maximálne prispôsobiť prihláseným frekventantom. U pokročilejších sa zameriame na prácu s fotkou, možnosti využívania sociálnych sietí a možnosti samoštúdia prostredníctvom internetu. Počítačové kurzy sa budú konať v termínoch 17. a 18. marca 2015 od 8:00 – 13:00 hod. a 14. – 16. apríla 2015 od 8:00 – 13:00 hod.
   Okrem Akadémie počítačov pripravujeme pre vás aj Akadémiu kvízov, poézie a kreatívne popoludnie týkajúce sa Veľkej noci. O termínoch budeme informovať prostredníctvom sociálnych sietí, plagátov na vývesných plochách miest a mestského rozhlasu či TV Pezinok. Viac informácií získate: revia@revia.sk , 0905 960 797. Tešíme sa opäť na vás.