Čo sa nám v roku 2014 podarilo?

Február 2015 / Prečítané 1179 krát

   REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v roku 2014 v rámci otvoreného grantového programu podporila 24 projektov v sume 5 841 €. a prerozdelila 18 769 € na účelovo viazané projekty podľa želaní darcov.
   Z % daní FO a PO nadácia získala sumu 54 881 €, ktorá bude použitá konca roka 2015. Minuloročné prostriedky boli použité na dobrovoľnícke projekty obyvateľov a inštitucionálne zabezpečenie organizácie.
   Projektom Otvor srdce, daruj knihu anonymní darcovia prostredníctvom kníhkupectiev Libri Pezinok a Modra, Artforum Pezinok a Folly Modra obdarovali knihami 193 detí zo sociálne slabších rodín v sume 1 737 €.
   Projekty spájajúce komunitu sa zrealizovali v podobe Vianočného bazára a živého vianočného orloja v arkieri Starej radnice. Pripravené dobroty priniesli výťažok 420 € určený na podporu Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností a čiastka 220 € bola určená pre Krízové stredisko pre týrané ženy a ich deti. V spolupráci s Pedagogickou a kultúrnou akadémiou v Modre, Mestským centrom sociálnych služieb a Jednotou dôchodcov v Modre sa v rámci Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností zrealizovalo 11 Akadémií, bolo odpracovaných 744 dobrovoľníckych hodín a na projekte sa zúčastnilo 347 seniorov, 116 juniorov a 18 lektorov. Naše video o Komunitnej akadémii zážitkov a skúseností vyhralo 2. Miesto v súťaži Tell me your story krajín V4, Poľsko, www.youtube.com/watch?v=v2eYlqnzP-4&feature=youtu.be .
   Park hrania a oddychu je príkladom medzisektorovej iniciatívy v Modre. 4 roky sa revitalizoval priestor najvyťaženejšieho detského ihriska v Modre. Zorganizovalo sa 13 brigád, 2 olympiády a 3 charitatívne stánky. Bolo odpracovaných viac ako 15 tisíc dobrovoľníckych hodín. Nové hracie a iné exteriérové prvky v sume 23 070 € sme odovzdali mestu Modra do správy a užívania. 35 923 € bol finančný vklad projektu PHO do zveľaďovania priestoru ihriska.
   Nadácia manažuje aj niekoľko fondov. V roku 2014 nadácia manažovala Fond Modranský archív: Podľa rozsahu a cennosti zachovaných archívnych dokumentov patrí Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra k najdôležitejším regionálnym archívom na území Slovenska. Fond bol vytvorený za účelom získania finančných prostriedkov na vydanie publikácie k 60. výročiu založenia uvedeného archívu. V roku 2014 bolo prostredníctvom Fondu Modranský archív vyzbieraných 8 400 €.
   V rámci spolupráce nadácií Slovenska sme zorganizovali pravidelné každoročné stretnutia a workshopy členov asociácie. Komunitné nadácie v krajinách Vyšehradskej štvorky píšu svoju dvadsaťročnú históriu. Pri tejto príležitosti zorganizovali zástupcovia asociácií komunitných nadácií s Centrom pre filantropiu medzinárodnú konferenciu „ 20 Years of Community Foundations in V4 Countries “ v Bratislave.
   Všetkým našim darcom, dobrovoľníkov a priaznivcom srdečne ďakujeme.

 

Drahoslava Finková, správkyňa nadácie

 


Ohodnoťte článok: