Nadácia REVIA: Od vás pre vás

Február 2015 / Prečítané 1090 krát

   Využite možnosť priamo rozhodnúť o spôsobe použitia tejto jedinej časti vašich daní a pomôžte obohatiť životy ľudí, skrášliť naše prostredie, povzniesť ducha, priniesť radosť. Šikovní ľudia v našom regióne vedia tieto financie správne použiť tak, aby sa naše prostredie skrášlilo, životy obohatili.
   Nadácia REVIA už 13 rokov premieňa aj malý príspevok na ušľachtilé veci. Máme radosť, ak inšpirujeme okolie, aby každý z nás mohol prekročiť hranice obyčajnej práce, dávajúc do projektov kus svojho najosobnejšieho „ja“. Snažíme sa úctu k životu šíriť na všetkých úrovniach, aby rešpekt voči človeku a jeho dôstojnosti nebol v našej spoločnosti iba okrajovou záležitosťou. Všetky aktivity pre komunitu si okrem osobného nasadenia vyžadujú aj finančné zázemie a svojimi % z daní nám pri tom pomáhate.
   REVIA je garancia, že všetky peniaze sa zmysluplnými projektmi vrátia do vášho regiónu. obchodné meno: REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, IČO: 36070181, právna forma: Nadácia, sídlo: Pezinok, 902 01, Moyzesova 26.
   Ak ste Zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2015 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva „ Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti “ . Vyplňte tlačivo „ Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane “ . Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Do 30.4. 2015 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte výlučne na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého bydliska.
   Ak ste Právnická osoba môžete poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ ste v období január 2014 - marec 2015 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane. Tento dar však musí byť určený na rovnaké účely, aké sa vzťahujú na použitie 2 %. Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane. Do 31. 3. 2015 podávate daňové priznanie ako právnická osoba. Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi vašich 2% (1,5%). 
   Ak ste Fyzická osoba podávate daňové priznanie do 31. 3. 2015. Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)*. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (Podľa bydliska.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnú prácu robili. Ak ste pracovali pre projekty nadácie REVIA, potvrdenie vystavíme na požiadanie. Kontakt: revia@revia.sk ; www.revia.sk ; Moyzesova 26, Pezinok, 0905 960 797

 

Drahoslava Finková, správkyňa nadácie

 


Ohodnoťte článok: