Nadácia REVIA: Podporíme vaše tradičné i netradičné nápady

Február 2015 / Prečítané 1107 krát

   Pamätáte si pokojnú jarnú atmosféru v otvorených záhradách či mládežnícke nadšenie Pezinskej akčnej kopy? Alebo letnú anglickú čitáreň v záhrade pani Dugovičovej, či skautskú hru Bozin? Alebo ste vy či Vaši starkí navštívili naše Akadémie kulinárstva, maľovania, počítačov či mnohé ďalšie? Aj tieto projekty mohli byť zrealizované vďaka finančnej podpore Nadácie REVIA.
   Už 18 rokov podporujeme pestré myšlienky obyvateľov a občianskych združení v našom regióne. Inak tomu nebude ani v roku 2015. Už teraz môžete rozmýšľať, čo tu ešte nebolo a s čim novým nás prekvapíte. Termíny, ku ktorým môžete podávať žiadosti sú pre rok 2015 tieto: 20. marec 2015, 31. máj 2015, 20. september 2015. Odporúčame využiť možnosť konzultácií najneskôr dva dni pred uzávierkou žiadostí.
   Nakoľko rok 2015 je aj rokom osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, nadácia REVIA podporí aktivity zamerané na štúrovskú tematiku a súvisiace s plánom podujatí k Roku Ľudovíta Štúra. Termín uzávierky je 20. marca 2015 a pre žiadosti platia rovnaké pravidlá ako pre ostatné projekty. Projekty zamerané na seniorov prijímame priebežne počas roka.
Tlačivá a kritériá pre podanie žiadostí nájdete na stránke: http://revia.sk/na-stiahnutie .

 

REVIA – Malokarpatská, komunitná nadácia

 


Ohodnoťte článok: