Detskí delikventi výčíňajú aj v našom meste

Február 2015 / Prečítané 1121 krát

Maloletí sprejeri
  
Príslušníci mestskej polície z oddelenia referátu objasňovania priestupkov objasnili prípad poškodenia viacerých objektov v Meste Pezinok tzv. grafitmi. Konkrétne sa jednalo o poškodenie fasády obytného domu na ulici 1. mája, kedy páchatelia z 9. na 10. januára tohto roku, grafitmi popísali steny uvedeného objektu. Druhý skutok sa stal ešte v roku 2014, kedy 13. decembra páchatelia poškodili grafitmi bočné steny premostenia na ulici Dona Sandtnera. Pátracou činnosťou príslušníci referátu objasňonia priestupkov zistili, že páchateľmi týchto majetkových deliktov sú dvaja maloletí, obaja bytom v Pezinku. Nakoľko sa jedná o maloleté osoby, trestnoprávny postih nie je možný. Ich rodičia sú ale povinní uhradiť vlastníkovi spôsobenú škodu. Spáchanie priestupku bolo oznámené orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 Nočný sprejer
  
Príslušníci mestskej polície dňa 9. februára 2015 v nočných hodinách spozorovali prostredníctvom mestského kamerového systému na Holubyho ulici neznámu osobu, ktorá na stánok PNS a na oplotenia budov vykonávala rôzne nápisy a tým poškodzovala cudzí majetok. Po tom, ako táto osoba dokonala svoje dielo skazy, odišla urýchlene z miesta na osobnom motorovom vozidle. Operatívnou a pátracou činnosťou referátu objasňovania priestupkov mestskej polície Pezinok bola v tomto prípade zistená konkrétna osoba. Páchateľom tohto majetkového deliktu bol 17 ročný mladík z Pezinka. Vo veci bolo zahájené objasňovanie priestupku proti majetku. Mladistvý páchateľ bude za svoje protiprávne konanie niesť trestnú zodpovednosť. V prípade, ak spôsobená škoda bude vyššia ako 266 eur, mestská polícia úradne odovzdá vec podozrenia zo spáchania trestného činu – Poškodzovanie cudzej
veci, orgánom činným v trestnom konaní.

Maloletí zlodeji
   Príslušníci mestskej polície dňa 6. februára 2015 v rámci výkonu hliadkovej služby zameranej na kontrolu záhradiek v lokalite miestnej časti Glejovka spozorovali štyri rómske deti, ako prevážajú na fúriku a káričke rôzne kovové predmety. Po tom, ako tieto deti uvideli mestských policajtov, dali sa na útek do miestnej osady. Následne hliadka mestskej polície šetrením zistila mená maloletých rómskych osôb podozrivých z krádeže vecí pochádzajúcich zo záhrad. Tohto protiprávneho konania sa dopustili tri dievčatá. Mestskí policajti v rómskej osade informovali o zistených skutočnostiach aj rodičov detí, ktoré sa dopustili uvedených majetkových deliktov. Po vykonaných opatreniach informovali mestskí policajti aj majiteľov odcudzených vecí, aby si tieto mohli prevziať. Mestská polícia zahájila objasňovanie priestupkov proti majetku. Aj v tomto prípade môže byť spôsobená vyššia škoda na majetku.
   V prípade, ak spôsobená škoda bude vyššia ako 266 eur, mestská polícia rovnako ako v predchádzajúcom prípade, úradne odovzdá vec podozrenia zo spáchania trestného činu - krádeže, orgánom činným v trestnom konaní. Spáchanie deliktu bolo oznámené orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

(MsPP)


Ohodnoťte článok: