Prípady z denníka policajnej stráže – mestskej polície Mesta Pezinok z roku 1927

Február 2015 / Prečítané 1315 krát

   Dňa 8/IV 1927. Nočnú službu prevzali od 6-9 Ján Kochan mesto, Samuele Bažík ulice, od 9-12 Samuel Bažík mesto, Ján Kochan ulice, od 13-3 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice, od 3-6 Rafael Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, hlása, že večer bola dodana Maria Daubnerova skrzeva potulovany na mestský dom, inše ništ nové.
   Dňa 9/IV 1927. Dennú službu prevzali od 6-12 Samuel Bažík mesto, Ján Kochan ulice, od 12-6 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice, hlása o 1 hod. odpoledne bola vypustena Maria Daubnerova, inše ništ nové.
   Dňa 22/IV 1927. Nočnú službu prevzali od 6-9 Ján Kochan mesto, Samuel Bažík ulice, od 9-12 Samuel Bažík mesto, Ján Kochan ulice, od 13-3 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice, od 3-6 Rafael Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, hlása, že František Mihalek bol chiteni o 2 hod. skrzeva kradež a odovzdany četnikom, inše ništ nové.
   Dňa 24/IV 1927. Nočnú službu prevzali od 5-10 Ján Kochan kino, 10-12 mesto, od 6-12 Samuel Bažík zábavu u Demoviča, od 12-3 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice, od 3-6 Rafael Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, hlása, že Ján Demovič hostinsky nedodržal polnoční záverečnú hodinu mal otvorene do 1 4 hod. rána, inše ništ nové.
   Dňa 30/V 1927. Dennú službu prevzali od 6-12 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice, od 12-6 Rafaela Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, hlása, že Jozef Rusek host z Petrova Ves bol dodani na mestsky dom skrzeva opilost a nezaplaceni mýta od koni a bol ponechaný od 1 5 hod odpoledna do 8 hod. rána do vítrízvenia, inše ništ nové.
   Dňa 4/VI 1927. Nočnú službu prevzali od 6- 1 9 Ján Kochan ulice, od 1 9-10 kino, od 11-12 mesto, od 6-11 Samuel Bažík mesto, od 11-12 ulice, od 12-3 Rafael Molnár mesto, Samuel Vršek ulice, od 3-6 Samuel Vršek mesto, Rafael Molnár ulice, hlása, že o 9 hod. bolo Franovi N. s Kučišdorfu ukradnute kolo s pod brani u Jelena, značku kola dotični neví.
   O 10 hod. sa postrilal do hlavi Antonin Sulovsky 21 ročný bitem Bratislava na potočnej ulici pri Demovičovej kolkárne, bol Dr. Weissem ošetreni a do rána bol ponechani na strážnici, inše ništ nové.

Text nebol redakčne upravovaný

(MsPP)