Súťaž v prednese povesti

Február 2015 / Prečítané 1156 krát

   Dňa 28.1.2015 sa konalo v Centre voľného času v Pezinku okresné kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti, Šaliansky Maťko. Víťazi podľa veku:

1. KATEGÓRIA 2.-3. ročník ZŠ
1. miesto - Adela Balcová - ZŠ Fándlyho, Pezinok
2. miesto - Michaela Lišková - ZŠ Ľ. Štúra, Modra
3. miesto - Petra Kurucová - ZŠ Kupeckého, Pezinok2. KATEGÓRIA 4.-5. ročník ZŠ
1. miesto - Natália Ježíková - ZŠ Kupeckého, Pezinok
2. miesto - Vera Kerekesová - ZŠ Vištuk
3. miesto - Martin Kováč - ZŠ Ľ. Štúra, Modra

3. KATEGÓRIA 6.-7. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY
1. miesto - Gréta Fedora Homzová - OGY Modra
2. miesto - Juraj Ilavský - ZŠ Fándlyho, Pezinok
3. miesto - Adriana Jakabovičová - ZŠ Budmerice

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme CVČ Pezinok