Na počesť veľkého stredoeurópskeho umelca a Pezinčana

Február 2015 / Prečítané 706 krát

   16. február 2015 sa do histórie Základnej školy na Kupeckého ulici v Pezinku zapíše veľkými písmenami. Z rúk predstaviteľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky som prevzala certifikát, ktorý oprávňuje školu niesť vo svojom názve meno významného pezinského rodáka, jedného z najvýznamnejších maliarov obdobia baroka. Svoju ďalšiu históriu bude teda škola písať ako Základná škola Jána Kupeckého. Prepožičanie čestného názvu prijímame ako významné ocenenie práce celého kolektívu zamestnancov školy, súčasného, ale aj tých minulých. Je to pre nás výzva nepoľaviť, udržať si dobré meno a zároveň záväzok šíriť meno a odkaz Jána Kupeckého, či už prostredníctvom výtvarnej súťaže Kupeckého svet, alebo Dní Jána Kupeckého, ktoré sú spestrením vyučovacieho procesu.
   Slávnostný akt odovzdania čestného názvu bol súčasťou slávnostnej akadémie, venovanej spomienke na neľahký osud , životnú cestu a dielo spomínaného umelca. Moja veľká vďaka patrí všetkým žiakom a kolegyniam, ktoré sa zaslúžili o zaujímavé multimediálne divadelné predstavenie, predovšetkým pani učiteľke Kataríne Horváthovej, autorke scenára a režisérke.
   Ďakujem všetkým, ktorí nám pri príprave našej školskej slávnosti pomohli: pánu primátorovi Oliverovi Solgovi, Mestu Pezinok, pracovníkom Pezinského kultúrneho centra, Základnej umeleckej škole v Pezinku, firme Impalex, firme Murat, pánu Hanúskovi, pani Hanúskovej, pani Mikluškovej.
   Moje poďakovanie patrí aj rodičom účinkujúcich žiakov za ich podporu a pochopenie, že prispôsobili svoj rodinný program a umožnili deťom zúčastňovať sa nácvikov aj počas víkendov.

 

Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy

 


Ohodnoťte článok: