Návšteva po rokoch

Február 2015 / Prečítané 750 krát

Gustáv Mallý: Pezinský trh   Úspešný cyklus výstav nazvaný „Návšteva po rokoch“ pokračuje v mestskom múzeu v Starej radnici výstavou výtvarných umelcov, ktorí sa vo svojom diele inšpirovali naším mestom. V expozícii sú zastúpení maliari a grafici, ktorí sa v Pezinku narodili, žili tu a tvorili, alebo len vo svojom diele reflektovali tvár Pezinka. Zastúpené sú diela umelcov, ktoré vznikli v 18. – 20. storočí. Sú medzi nimi napr. zakladateľské osobnosti modernej slovenskej maľby Gustáv Mallý alebo Štefan Polkoráb, ale aj Augustín Zabadal, Fridrich Moravčík a iní. Diela sú zapožičané zo zbierok Národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Malokarpatského múzea, alebo sú majetkom nášho múzea. Výstava je súčasťou dlhodobého záujmu mestského múzea mapovať a spracovávať diela a osobnosti nášho mesta a regiónu.
   Z tohto pohľadu považujeme za potrebné požiadať pezinskú verejnosť o poskytnutie informácií o živote a diele niektorých umelcov, o ktorých máme len málo údajov. Budeme vďační za možnosť odfotografovania alebo zoskenovania obrazov či grafík. Ako príklad možno uviesť absolútny nedostatok informácií o pezinskom rodákovi maliarovi Jánovi Tumovi, ktorý bol absolventom pražskej akadémie a celý život pracoval ako výtvarník – aranžér v ateliéroch bratislavského PKO. Boli by sme preto radi, keby sa prihlásila múzeu rodina maliara alebo niekto, kto o ňom má viac informácií. Rovnako nás zaujímajú aj informácie o iných výtvarníkoch, aj o tých, ktorí nie sú na výstave zastúpení.

 

(OS)