Dejiny slovenského pekárstva

Február 2015 / Prečítané 758 krát

   V deň slávnostného otvorenia medzinárodného festivalu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave sa uskutočnila aj inaugurácia a prezentácia publikácie „História slovenského pekárstva“. Mimoriadne významnú a záslužnú knihu napísal nestor slovenského pekárstva Ing. Vojtech Semeš. Prvotriedny odborník, ktorý sa pekárstvu venuje 65. rokov, je autorom viac ako troch desiatok publikácií, učebníc a skrípt. My, Pezinčania, poznáme autora knihy ako stále aktívneho kolegu v Cechu pekárov a cukrárov bývalého Západoslovenského kraja a z mnohých podujatí, na ktorých sa podieľalo aj mesto Pezinok. Informácie do kapitoly o histórii pekárskeho remesla v Pezinku poskytla do knihy aj Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea. Okrem iného sa v knihe dočítate, že v našom meste bol, ako v jednom z prvých desiatich v Uhorsku, založený cech pekárov, a to už v 17. alebo 18. storočí. Knihu, ktorá má 367 strán a 590 obrázkov pokrstil minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.

 

(ra)