Zastupiteľstvo BSK rokovalo

Február 2015 / Prečítané 1204 krát

   Dňa 20. 2. sa uskutočnilo riadne zasadanie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem iného prerokovalo a schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu BSK, predaj a prenájom nehnuteľností z majetku BSK a odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli. Poslanci schválili aj pristúpenie BSK do európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh a schválili tiež Dohodu o spolupráci medzi BSK a Spolkovou krajinou Burgenland. Poslancov za naše mesto René Bílika a Olivera Solgu zaujímal aj plán rekonštrukcie ciest v majetku BSK, konkrétne v našom meste a okrese. V tomto roku bude realizovaných 6 nasvietených prechodov (už realizované možno vidieť napr. pri pezinskom gymnáziu), hydrogeologický prieskum na ceste II/503 Pezinok – Baba - Pernek a sanácia zosuvov na šiestych úsekoch rovnomennej cesty. Náklady na tieto práce predstavujú viac ako 230 000 eur.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: