Spojená škola

Február 2015 / Prečítané 754 krát

V školskom roku 2015/2016 sa otvára PRÍPRAVNÝ ROČNÍK pre deti s odloženou školskou dochádzkou (narodené 1. 1. 2009 - 31. 8. 2009.)
 
 Edukácia:
 grafomotorických zručností
 zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások
 matematických predstáv
 sebaobslužných a pracovných zručností
 samostatnosti v školskej práci
 reči a komunikačných schopností
 zdravého telesného vývinu
 logopedická intervencia
 
 V prípade záujmu kontaktujte: 0911 971 652 – vedúca CŠPP, 0905 495 001 – psychológ CŠPP, csppporadnapk@gmail.com  


Ohodnoťte článok: