Materská škola Orešie

Február 2015 / Prečítané 901 krát

   Materská škola Orešie sa nachádza v časti Grinavy, ktorá je priamo v prírode. Pred budovou nám žblnkoce potok, deti sa na dvore hrajú medzi stromami, na našom školskom dvore majú hniezdo hrdzavé veveričky. Občas cez plot nakúkajú aj zvedavé srnky.
   Sme škôlka rodinného prostredia. Dôkazom toho je úspešná spolupráca učiteliek s rodičmi, ktorí sú nápomocní pri organizácii mnohých akcií, na ktoré sa naše deti veľmi tešia. Už niekoľko rokov prebieha u nás hravou formou výučba anglického jazyka. Deti sa učia základy jazyka cez pesničky, riekanky, tanec a vo výučbe anglického jazyka pokračujú aj v ZŠ Orešie.
Deti majú možnosť navštevovať viaceré krúžky, o ktoré je veľký záujem. Šikovné učiteľky z Centra voľného času sa starajú o pohyb na krúžku Rock and roll, výtvarné schopnosti si rozvíjajú vo Výtvarníčku a koľko kreativity sa v nich skrýva, zisťujú v krúžku Divadelníček .
Rodičom sa táto spolupráca MŠ s CVČ páči, pretože nemusia deti prepravovať v dopravnej zápche do CVČ v Zámockom parku. S deťmi sa zúčastňujeme aj sezónnych akcií ako korčuľovanie, lyžovanie a plávanie. Deti sa na tieto aktivity vždy veľmi tešia.
   Staráme sa i o zdravie detí. Do školy pozývame lekárov a takto deti pripravujeme na zdravotné prehliadky v zdravotných strediskách. Už absolvovali program Zubárka a najnovšie aj vyšetrenie zraku.
   O tom, že sú deti veľmi kreatívne, svedčia vyzdobené šatne s ich skvelými výtvarnými prácami.
Najstaršia veková skupina sa aktívne pripravuje na zápis do základnej školy, v čom nám pomáha i pani psychologička. Hneď za budovou materskej školy je krásne prostredie vinohradov, kde s deťmi radi chodíme na prechádzky. Na neďalekej lúke majú možnosť spoznávať kvety a bylinky a v lete často zájdeme až ku Grinavským jazerám, popri ktorých zbierame černice, lesné jahody a maliny.
   Sme za každú spoluprácu, radi sa zapojíme do akcií organizovaných mestom i samotnou Grinavou. Veď sme skvelý kolektív, v ktorom si dokážeme navzájom pomôcť v dobrých aj v zlých časoch!

 

Stanislava Strezenická, Materská škola Orešie

 


Ohodnoťte článok: