Stanovisko mesta

Február 2015 / Prečítané 981 krát

   V časopise Naše novinky č. 3/2015 boli v článku „Klubovne slúžia mladým“, ktoré sa týkali činnosti Skautského oddielu a OZ Slovenský orol v dome na Cajlanskej 88, ktorý je vlastníctvom mesta, uvedené nepravdivé informácie. Redaktor R. Blaško v podtitule „Chcú predať budovu“ uvádza klamstvo, ktoré poškodzuje Mesto, Zastupiteľstvo i primátora. Mesto túto budovu nepredáva. Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj budovy v roku 2013 s tým, že skautom i orlom ponúklo adekvátne náhradné priestory. Dokonca ponúklo skautom odpredaj za oveľa nižšiu cenu, ako bol znalecký posudok. Celý tento proces sa odohral na pôde zastupiteľstva. K realizácii predaja však nedošlo. K ostatným tvrdeniam R. Blaška, ktoré v závere článku uvádza, sa nevyjadrujeme. Sú ilustráciou nekompetentnosti a neprofesionality autora.

 

(ra)