Rokovanie s TIS

Február 2015 / Prečítané 817 krát

   Pracovné stretnutie so zástupcom Transparency International Slovakia sa uskutočnilo 21.1. na MsÚ v Pezinku vo veci projektu Otvorená samospráva. Primátor Oliver Solga už v minulom roku deklaroval snahu mesta Pezinok byť v budúcnosti v hodnotení tejto významnej organizácie minimálne v prvej desiatke slovenských miest. Mesto urobilo už prvé kroky k naplneniu jednej z troch požiadaviek a tým bol Etický kódex zamestnanca. Druhým bodom rokovania bolo zverejňovanie zápisníc zo zasadnutia komisií. Tretím, problematickým bodom, bolo prideľovanie mestských bytov. Tu jasne TIS preferuje prideľovanie bytov losovaním. Vedenie mesta však tento spôsob odmieta, pretože je neadresný a náhodný. Žiadosť na pridelenie bytu môže tak podať každý občan, aj ten, ktorý nie je v sociálnej a bytovej núdzi, stačí aby splnil kritériá určené ŠFRB. „Pezinský“ spôsob prideľovania bytov je adresný, sociálny a absolútne transparentný. Každú žiadosť totiž fyzicky skúmajú pracovníci sociálneho oddelenia priamo „v teréne“, následne žiadosti posudzuje Komisia sociálnej starostlivosti a až potom pridelenie bytu schvaľujú poslanci MsZ.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: