Voľné pracovné miesto

Február 2015 / Prečítané 1327 krát

Mesto Pezinok

Obsadzuje voľné pracovné miesto
REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, REALIZÁCIE A ÚZEMNÉHO PLÁNU MsÚ v PEZINKU

Požadované predpoklady:
· vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru · znalosť práce s PC · vodičský preukaz skupiny B · bezúhonnosť

Termín nástupu: 20. 4. 2015, resp. dohodou

Bližšie informácie poskytne osobne, prípadne telefonicky Mgr. Miroslav Šebesta - prednosta MsÚ (033/6901 110) resp. Ing. Ľubica Mezeiová (033/6901 400) - vedúca oddelenia investičnej výstavby, realizácie a územného plánu.

   Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou do 20.03.2015 na adresu:

  Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14, Pezinok,

   prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk .
   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.