Dôležitý krok k zhodnocovaniu odpadov

Február 2015 / Prečítané 1270 krát

   Ďalším významným krokom k využívaniu a zhodnocovaniu odpadu je nový výrobno-prevádzkový areál, súčasťou ktorého je aj triediaca linka odpadu. Vybudovala ju spoločnosť Marius Pedersen a má hodnotu 2,2 milióna eur. Do prevádzky ju uviedli 10. februára a pásku spolu slávnostne prestrihli primátor Oliver Solga a generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Šujan.
Jej sídlo je na Viničianskej ceste č. 25. Moderný závod má význam najmä preto, že podstatná časť komunálneho odpadu už neskončí na skládkach. Po spracovaní a lisovaní do balíkov budú najmä papier, kartonáž, fólie, PET fľaše a iné materiály odvezené na ďalšie využitie ako druhotná surovina. Na veľkokapacitnom lise sa bude spracovávať až 14 druhov odpadu. Súčasťou areálu je aj sklad na nebezpečný odpad a sklad na elektrozariadenia.
   Táto prevádzka nebude slúžiť len Pezinku, ale aj mestám a obciam celého regiónu. Znamená výrazné zhodnotenie odpadov z domácností nielen v rovine ekonomickej, ale najmä ekologickej.

 

 (ra)


Ohodnoťte článok: