Záchytné parkovisko Pezinok v rámci projektu Integrovaného dopravného systému

Február 2015 / Prečítané 2094 krát

   28. januára 2015 sa konalo v Bratislave na pôde spoločnosti Dopravoprojekt,a.s., pracovné rokovanie k pripravovanej stavbe „ ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD “ , zrozumiteľnejšie povedané k záchytnému parkovisku na ul. Za dráhou, ktoré naväzuje na už zrekonštruovanú železničnú stanicu v rámci projektu výstavby terminálov integrovanej dopravy. Parkovisko je navrhnuté na pravej strane železničnej stanice v smere od Bratislavy na nezastavanom území a prístup je situovaný z miestnej komunikácie, ul. Za dráhou. Prepojenie železničnej stanice a parkoviska bude riešené predĺžením jestvujúceho podchodu.
   Predpokladaný termín začatia realizácie je rok 2017 a samotná stavba bude prebiehať v dvoch etapách, s celkovou kapacitou 300 parkovacích miest s kolmým státím. Mesto Pezinok oceňuje, že bolo zaradené medzi štyri mestá, v ktorých, v rámci Integrovaného dopravnému systému, dôjde k vybudovaniu záchytného parkoviska a podporuje realizáciu stavby, cieľom ktorej nie je len zatraktívniť cestovanie železničnou dopravou, ale aj odbúrať stále narastajúce zaťaženie komunikácií.

 

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

 


Ohodnoťte článok: