Cykloprojekty rátajú aj z územím Pezinka a okolia

Február 2015 / Prečítané 1199 krát

   Začiatkom roku 2015 sa konalo niekoľko stretnutí na pôde nášho mesta a Bratislavského samosprávneho kraja za účelom rozšírenia cyklodopravy na území Pezinka aj celého Malokarpatského regiónu. Konkrétne sa pripravuje komplexná štúdia na pokračovanie úspešného cykloprojektu Juravy cez Pezinok s pokračovaním na Vinosady, ktorá bude spájať obce Malokarpatského regiónu od Bratislavy až po Trnavu. Jednotlivé mestá a obce, ktorých sa dotýka, sú neodmysliteľnými partnermi tohto projektu a ich hlavnou úlohou je vhodne vytýčiť trasovanie v konkrétnom území. Odsúhlasená štúdia bude podkladom pre vypracovanie vykonávacích projektov pre samotnú realizáciu diela. Projekt by mal byť financovaný z európskych štrukturálnych fondov.
   Z tohto hlavného ťahu budú následne prepájané aj okolité obce, ktoré nie sú priamo dotknuté hlavným trasovaním. Z nášho mesta pôjde o prepojenie obcí Viničné, Limbach a Slovenský Grob.
   Súbežne s touto štúdiou mesto pripravuje projektovú dokumentáciu realizácie na vybudovanie bezpečného cyklochodníka z Pezinka do Limbachu. Neodmysliteľnými a aktívnymi účastníkmi týchto rokovaní a návrhov trasovania cyklociest a chodníkov sú aj zástupcovia Cyklokoalície v našom meste. O konkrétnom trasovaní cyklochodníkov budeme našich čitateľov priebežne informovať.

 

Miloš Andel, zástupca primátora

 


Ohodnoťte článok: