Blahoželanie škole

Február 2015 / Prečítané 699 krát

   Základná škola na Kupeckého ulici získala dekrétom Ministerstva školstva čestný titul Základná škola Jána Kupeckého. Slávnostné odovzdanie titulu sa uskutočnilo 16. februára v Pezinskom kultúrnom centre. Súčasťou slávnosti bolo aj divadelné predstavenie o živote tohto významného barokového maliara, ktoré nacvičili učitelia so svojimi žiakmi. Verejnosti bolo predstavené aj nové logo školy. Zároveň boli odovzdané ocenenia žiakom, ktorí sa úspešne zúčastnili výtvarnej súťaže „Kupeckého svet“. V Malej galérii bola následne otvorená výstava prác žiakov pezinských škôl a ich hostí z Mladej Boleslavi. K udeleniu titulu ako prvý blahoželal riaditeľke školy Mgr. Kataríne Volankovej primátor Oliver Solga, ktorý pripomenul význam nášho slávneho rodáka v dejinách umenia a jeho stále aktuálny príklad aj pre súčasnú mládež.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: