Výsledky referenda o rodine

Február 2015 / Prečítané 1132 krát

   Dňa 7. februára 2015 sa konalo referendum o rodine.
   Z celkového počtu zapísaných voličov v okrese Pezinok 51 239 sa zúčastnilo na voľbách 10 079 voličov, čo predstavuje 19,67%-nú účasť. Z celkového počtu zapísaných voličov v meste Pezinok 19 446 sa zúčastnilo na voľbách 3 282 voličov, čo predstavuje 16,87%-nú účasť.

Odpovede na otázky referenda v PEZINKU:

Otázka č. 1:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Odpoveď áno: 3 048 - 92,87%. Odpo-veď nie: 198 - 6,03%. Neplatné hlasy: 36 - 1,09%.
Otázka č. 2: Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? Odpoveď áno: 2 984 - 90,92% . Odpo-veď nie: 251 - 7,64%. Neplatné hlasy: 47 - 1,43%.
Otázka č. 3: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? Odpoveď áno: 2 895 - 88,20%. Odpoveď nie: 328 - 9,99%. Neplatné hlasy: 59 - 1,79%.

 


Ohodnoťte článok: