Splyňovacia elektráreň NEBUDE!

Február 2015 / Prečítané 859 krát

   Už v minulom čísle Pezinčana sme písali o úmysle spo-ločnosti Brilant SK vybudovať v našom meste splyňovacú elektráreň. Stretnutie pezinskej verejnosti s navrhovateľmi zámeru sa uskutočnilo formou verejného prerokovania večer 28. januára v Pezinskom kultúrnom centre. Predstavitelia spoločnosti si pozvali na prerokovanie aj odborníkov z Rakúska.
   Domáci zástupcovia odbornej verejnosti poukázali na to, že tento projekt je pre naše mesto nežiaduci. Asi tristo prítomných Pezinčanov sa pýtalo aj na existenciu takéhoto zariadenia u nás alebo v blízkom zahraničí.
   Takéto zariadenie na spaľovanie komunálneho odpadu a štiepky však na Slovensku neexistuje. Zo strany navrhovateľov boli bagatelizované aj vplyvy na životné prostredie, dopravná záťaž a mnohé ďalšie problémy. Prezentácia, ktorá trvala viac ako hodinu bola podľa viacerých prítomných neprofesionálne pripravená.
   Jednoznačne bol vyvrátený aj argument, že splyňovacia elektráreň bude riešiť problém komunálneho odpadu Pezinka a okolitých obcí. Zástupca investora nedokázal odpovedať na opakovanú otázku primátora Olivera Solgu, prečo sa rozhodli tento projekt, ktorý nemá na Slovensku obdobu, realizovať práve v našom meste. Pri-mátor ani občania sa odpovede nedočkali.

Po uzávierke: V pondelok 23. 2. v popoludňajších hodinách, oznámilo Ministerstvo životného prostredia primátorovi mesta Pezinok, že spoločnosť BRILANT SK požiadala o ukončenie procesu posudzovania navrhovanej činnosti „Splyňovacia elektráreň Pezinok“. Z tejto informácie vyplýva, že projekt splyňovacej elektrárne, ktorý sa stretol s veľkým odporom Pezinčanov sa realizovať nebude.

 

(r)


Ohodnoťte článok: