Spoločenská kronika

Január 2015 / Prečítané 1840 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Lukáš Mikuš 15.11.
Mia Kelecová 27.11.
Viktória Kánová 1.12.
Katarína Klochanová 3.12.
Martin Kročka 3.12.
Branislav Deák 4.12.
Timotej Sloboda 5.12.
Šimon Džačovský 6.12.
Amélia Lišková 6.12.
Lenka Kuželová 8.12.
Pavol Obinna Okonkwo 8.12.
Adriána Brečka 8.12.
Mia Moravčíková 9.12.
Krišpín Libant 9.12.
Lukáš Jákob Lacko 10.12.
Doris Vavrová 12.12.
Sebastián Liška 15.12.
Michal Konušiak 16.12.
Nina Sedláčková 16.12.
Dorota Fialová 16.12.
Tomáš Jurčík 17.12.
Agáta Zvariková 17.12.
Sarrah Gottschallová 17.12.
Hana Rapčanová 19.12.
Dominika Chudá 21.12.
Adriana Figurová 25.12.
Soňa Mihaliková 27.12.
Michal Puskailer 29.12.
Henrieta Bubeníková 30.12.
Lukáš Bodiš 30.12.
Adam Ďuriš 30.12.
Alžbeta Bobeková 1.1.
Daniel Huslica 3.1.
Milan Špoták 5.1.
Olívia Kapustová 3.1.
Katarína Nociarová 3.1.
Barbora Cvachová 4.1.
Simona Demovičová 5.1.
Daniel Kroitzvirt 5.1.
Tomáš Bartoš 6.1.
Richard Minarech 9.1.
Soňa Straková 10.1.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Radovan Kadáčik  Elena Gajliková
Matej Kulich  Lucia Boriová

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Tibor Kormos 55 r.
František Pucher 64 r.
Jaroslav Jablonický 85 r.
Hedviga Benčuriková 93 r.
Mária Strážayová 74 r.
Blanka Vašečková 86 r.
Marian Štefek 51 r.
Zuzana Wittgrúberová 92 r.
Emília Barantalová 87 r.
Helena Beberová 90 r.
Miroslav Hranický 66 r.
Anna Matúšková 58 r.
Michal Slezák 83 r.
Viktoria Czajová 67 r.
Jozef Stríž 83 r.
Jarmila Dočkalová 83 r.

 

 

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Emília Pilátová

1.1.

Lidia Šipošová

1.1.

JUDr. Alžbeta Silná

5.1.

Oľga Mikovičová

5.1.

MUDr. Marián Skalinský

6.1.

Agneša Kostrianová

6.1.

Emília Sušienková

7.1.

Damián Klamo

20.1.

Jozefína Juráková

20.1.

Ladislav Benkovský

22.1.

Ing. Štefan Vajda

23.1.

Anton Kuttner

26.1.

Viera Hanúsková

27.1.

Antónia Majerčíková

31.1.


75-roční

Anna Kostková

1.1.

Anna Janošťáková

6.1.

Mária Geršičová

7.1.

Dominik Ramšík

9.1.

Jaroslav Diviak

15.1.

Ľudovít Kavjak

23.1.

Anna Kudlejová

23.1.

Amália Hupková

27.1.

Pavlina Maderičová

30.1.

Mária Hozenštoková

30.1.


80-roční

Alžbeta Follrichová

7.1.

Alžbeta Satková

11.1.

Anna Tyková

16.1.

Agnesa Biznárová

19.1.

Edita Tyková

23.1.

Anna Doliňuková

29.1.


85-roční

Františka Sandtnerová

1.1.

Anna Kapcová

15.1.

Richard Svrček

15.1.

Mária Šebeňová

25.1.


90-ročné

Ernestína Švarcová

 4.1.

Františka Horváthová

 13.1.

91-ročné

Jozefína Axamitová

6.1.

Elena Kapcová

14.1.

Irena Wendelingová

20.1.

Veronika Krištofčáková

29.1.

92-ročná

Veronika Ondrovičová

 3.1.

94-roční

Rudolf Turanský

 16.1.

Helena Gašparová

 19,1.

95-ročná

Júlia Vicenová

 22.1

96-roční

Ján Ďuriš

 21.1.

Ružena Kamanová

 27.1.

102-ročná

Janka Pepichová

 14.1.


Ohodnoťte článok: