Bohoslužby v Pezinku

Január 2015 / Prečítané 1764 krát

KATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
 Dolný kostol (Premenenia Pána)
 pondelok – piatok 7.00 h,17.00 h (zimný čas), 19.00 h (letný čas)
 sobota 7.00 h
 nedeľa a prikázaný sviatok (ak je dňom prac. pokoja) 7.00 h,
 9.00 h, 11.00 h, 17.00 h (zimný čas),19.00 h (letný čas)
 prikázaný sviatok (ak je pracovným dňom) 7.00 h, 9.00 h, 17.00 h (zimný čas),19.00 h (letný čas)
 
 Kapucínsky kostol (Najsvätejšej Trojice)
 pondelok – piatok 6:00 h, 18.00 h
 sobota 6.00 h, 18.00 h (s nedeľnou platnosťou)
 nedeľa a prikázaný sviatok (ak je dňom prac. pokoja) 8.00 h,10.00 h (pre rod. s deťmi), 18.00 h
 prikázaný sviatok (ak je pracovným dňom) 6.00 h, 18.00 h
 
 Cajla (Povýšenia sv. Kríža)
 streda 18.00 h
 nedeľa a prikázaný sviatok (ak je dňom prac. pokoja) 11.00 h
 prikázaný sviatok (ak je pracovným dňom) 17.30 h (letný čas), 18.30 h (zimný čas)
 
 Kaplnka sv. Lukáša (v Pinelovej nemocnici)
 sobota 15.30 h (s nedeľnou platnosťou)
 
 
EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE
 Evanjelický a. v. kostol v Pezinku
 
nedeľa 9.00 h – hlavné služ. Božie, 17.00 h – večerné služ. Božie
 Prvý štvrtok v mesiaci 16.00 h v Pinelovej nemocnici
 

 Evanjelické služby Božie v Grinave
 
nedeľa 10.30 h


Ohodnoťte článok: