Iný prístup k zdraviu človeka môže byť aj u nás

Január 2015 / Prečítané 891 krát

   Pri príležitosti spustenia prevádzky dlhoočakávanej ortopedickej ambulancie v Pezinku sme sa porozprávali s MUDr. Petrom Hreusíkom, absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Jeho prvým pracoviskom sa na štyri roky stalo ortopedické oddelenie Nemocnice Jihlava. Nasledovala I. Ortopedicko-traumatologická klinika v Bratislave, kde sa špecializoval na operačné ošetrenie končatinových poranení,absolvoval AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteo-synthesefragen) kurzy pre začiatočníkov a pokročilých.


   Prácou na I. OTK som získal širokospektrálny prehľad ortopedickej chirurgie vrátane onkoortopédie a spondylochirurgie. Sústreďoval som sa na operačné ošetrenie v oblasti deformít prednej nohy (vybočený palec, kladivkovité prsty). Zapojil som sa do programu Austrian American Foundation a absolvoval som seminár v Salzburgu, odbornú stáž na Univerzitnej klinike pre úrazovú chirurgiu a športovú medicínu v Innsbrucku so zameraním na ošetrenie kolenného kĺbu. Spolupracoval som s odborníkmi európskeho až svetového významu.

l Potom ste opäť odišli pracovať do zahraničia. Prečo?
  
Chcel som si vyskúšať prácu a podmienky na zahraničnom pracovisku a zároveň sa zdokonaliť v cudzom jazyku. Absolvoval som kurzy na klinikách v Berlíne a Mníchove a v dennodennej praxi som zažíval výhody a možnosti pri ošetrení pacientov v krajine s lepšími socioekonomickými podmienkami ako na Slovensku, s iným prístupom k ľudskému zdraviu pri jeho ochrane a obnove.

l V súčasnosti ste opäť na Slovensku...
  
Áno, oslovili ma z novovznikajúcej A-klinik v Bratislave, ktorá má tie najvyššie ambície pri liečbe pacientov. Chcem poskytovať svoje vedomosti a zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni v príjemnom prostredí a zázemí modernej špecializovanej nemocnice. Mojou prioritou je artroskopicky asistované ošetrenie kolena a pleca. Stále vidím priestor pri rozširovaní diagnostických a terapeutických postupov, ktoré sú v zahraničí už štandardnou liečbou. Ide hlavne o rekonštrukčnú chirurgiu chrupaviek a väzov kolena, ostotómiu v oblasti kolena, ošetrenie nestabilít jabĺčka ako aj rekonštrukcie rotátorovej manžety a nestability v oblasti plecového kĺbu.

l Máte medicínske životné krédo?
  
Ľudský prístup je rovnako dôležitý ako to, aby pacient odchádzal z našej ambulancie s vedomím, že dostal zodpovedajúce vyšetrenie, informácie a ošetrenie na úrovni medicíny 21. storočia.
l Aké ďalšie výzvy boli pred vami?

 

(r)


Ohodnoťte článok: