Vianočný orloj a charitatívny bazár

Január 2015 / Prečítané 896 krát

Deti z vianočného živého orloja.   V rámci vianočných trhov v Pezinku sa v charitatívnom stánku nadácie REVIA vyzbieralo 380 €. Finančný výťažok má už svojich adresátov. Ďakujeme.
  
  
Už 11. rokov je stánok nadácie REVIA súčasťou vianočných trhov v Pezinku.
  Sladké koláče, ktoré napiekli naše dobrovoľníčky, boli odmenou za finančný príspevok každému darcovi. Aj takýmto spôsobom sme pripomenuli ľuďom dobročinný rozmer Vianoc. Veríme, že tieto sviatky mali pre vás čarovnú moc, posilnili ste rodinné putá, obnovili narušené vzťahy. Dúfame, že charitatívny stánok nadácie REVIA sa za tie roky stal aj vašou milou rodinnou tradíciou. Veľmi sa tešíme, že aj napriek predvianočnej dynamike ste si našli čas, zastavili sa pri našom stánku a prispeli na dobrú vec. Koláčiky, ktoré ste mali možnosť v našom stánku ochutnať napiekli naše dobrovoľníčky z Pezinka, menovite: Dana Kopálová, Eva Lupová, Eva Šišková, Jarka Černayová, Natália Kadarová, Petra Pospechová, Daniela Tóthová, Ria Mácsová, Romana Krasulová, členky spolku Venuša a Matice Slovenskej v Pezinku. V obľúbenom vianočnom orloji sa v kostýmoch predstavili deti z Centra pre rodinu v Pezinku a študenti z Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Už tradične sa orloj odohrával v akrieri budovy Mestského múzea v Pezinku a ozvučenie orloja zabezpečila TV Pezinok.
   Aj vďaka vašej pomoci a podpore sa v charitatívnom bazári, ktorý spolu s vianočným orlojom pritiahol pozornosť návštevníkov vianočných trhov, celkovo vyzbieralo 380 eur. Z tejto čiastky bola suma 250 eur určená na podporu aktivít pre seniorov v rámci projektu Komunitná akadémia zážitkov a skúseností, ktorú organizuje nadácia REVIA v spolupráci s partnerskými subjektmi – mestom Pezinok, ZŠ Kupeckého a Jednotou dôchodcov Slovenska, pobočkou v Pezinku. Čiastka 130 eur poputovala pre združenie týraných žien a ich detí. Ďakujeme.

 

Nadácia REVIA


Ohodnoťte článok: