Prešovský pohyblivý betlehem vznikol v Pezinku

Január 2015 / Prečítané 1118 krát

   Aj počas tohtoročných vianočných sviatkov množstvo návštevníkov (býva ich okolo 20 000) obdivovalo drevený pohyblivý slovenský betlehem v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Asi veľa Pezinčanov však nevie, že tento betlehem vznikol v Pezinku, hoci od roku 1969 je v Prešove. Stavajú ho kurátori najviac až dva týždne (podľa toho, koľko ich príde), lebo potrebujú čas na opravu prípadnej chyby, čo niekedy trvá aj dva dni. Spúšťa sa až na Vianoce a prístupný pre verejnosť je do konca januára v čase svätých liturgií v katedrále alebo na požiadanie aj v inom čase.
FOTO: archív autora   Autorom betlehemu je kňaz – redemptorista o. Cyril Ján Zakopal CSsR (31. 12. 1894 Drysice, Morava – 2. 1. 1974 Pezinok), ktorý od roku 1958 pôsobil v Pezinku ako duchovný správca Charitného domova i Kapucínskeho kostola (krátko tu bol ešte aj trikrát predtým, ale bol neustále prekladaný do rôznych internačných kláštorov). Pôvodne bol rímskokatolíckym kňazom, ale v roku 1926 prijal gréckokatolícky obrad a pôsobil v kláštoroch v Stropkove a v Michalovciach, kde sa pričinil o krásnu stavbu Baziliky Svätého Ducha. Počas pôsobenia v Pezinku sa pričinil o viaceré opravy v kláštore (zavedenie ústredného kúrenia, vodovodu, úprava záhrady...) Ako zručný rezbár vyhotovil viaceré obrazy, betlehem v Kapucínskom kostole v Pezinku, ale je autorom aj betónových modelov hradov v kláštoroch v Pezinku a v Báči. Jeho vyrezávaný drevený betlehem s mnohými postavami chceli získať pre štátne múzeum, ale on ho daroval Kapucínskemu kostolu v Pezinku. Vyrezať pohyblivý betlehem ho motivoval jeho spolubrat o. Ján Mastiliak CSsR. Pre prešovskú katedrálu betlehem objednal bazilián o. Ján Marián Potaš OSBM, ktorý tam v tom čase pôsobil ako kaplán. Autor betlehem vyhotovil bezplatne, ale Prešov-čania sa mu odvďačili darom 30 000 korún pre Charitný domov v Pezinku.
Betlehem bol do prešovskej katedrály prevezený v roku 1969 v ôsmich veľkých debnách. Využité bolo prázdne auto, ktoré týmto smerom viezlo bryndzu. Otec Zakopal vtedy práve ochorel a nemohol prísť osobne do Prešova, preto poslal fotografie, podľa ktorých betlehem zložil vtedajší kurátor Andrej Šambronský. Betlehem bol inštalovaný v bočnej Kaplnke sv. Kríža. Keďže jej priestory boli malé, museli kurátori betlehem zmenšiť, aby sa tam vošiel. Zmenšili železnú konštrukciu i podlahu, ale počet figúrok zostal zachovaný, len v menšom priestore. Druhýkrát bola jeho konštrukcia prerobená, keď sa do Kaplnky sv. Kríža umiestnili pozostatky blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča a betlehem sa inštaloval v protiľahlej Kaplnke sv. Kríža, preto musel byť zúžený. Po blahorečení biskupa Vasiľa Hopku boli jeho pozostatky umiestnené práve v tejto kaplnke a betlehem bol umiestnený vo Farskej kaplnke Ochrany Presvätej Bohorodičky napravo pri vstupe do Katedrály, kde je dodnes. Tento priestor je však ešte menší a betlehem sa mu musel prispôsobiť, hoci sa lavice z kaplnky vynášajú von.
Betlehem z lipového dreva váži tonu, sa skladá zo 120 polychrómovaných drevených figúrok (výška 20-30 cm) na ploche 16 m3 a je obdivuhodným dielom nielen po stránke rezbárskej, ale aj elektrotechnickej. Jeho základ tvorí zelená kovová konštrukcia z nosníkov na výrobu regálov, na ktorú sa kladie podlaha z dosiek. V pohybe je stredná časť i remeselníci, čiže 14 častí betlehemu. Dielo je v pôvodnom stave, len niektoré súčiastky elektrického vedenia museli byť vymenené. Každá postava mala totiž vlastný motorček na 3,5 volta, čo dlho nevydržalo, preto kurátori v roku 1985 celú mechaniku prerobili za 12 voltovú. V súčasnosti teda jeden motorček vďaka prevodom poháňa 6 figúrok na pravej a 6 figúrok na ľavej strane. Pohyblivý je aj centrálny kruh okolo jasličiek, kde sú umiestnené postavy, prinášajúce dary. Striedavo sa k nemu pripájajú remeslá alebo pastieri s ovečkami na dvoch menších kruhoch. Autor betlehemu použil materiály, ktoré mal k dispozícií, napríklad aj kolesá z bicykla. Z drevených častí je vymenená len maštaľ, keďže pôvodná sa rozsypala.
   Nad betlehemom je zavesených päť obrazov, ktoré znázorňujú života Ježiša Krista od narodenia až po 12 rokov. Na vyvýšenom mieste stojí Herodesov palác, ktorého predlohou je Bojnický zámok (postava Herodesa sa otáča zo strany na stranu akoby od zlosti, že sa narodil nový kráľ), Chrám sv. Petra v Ríme či miniatúra jednoduchého kostola. Je tam aj dvanásť remesiel, napríklad pekár, šuster, roľník, krajčír, kováč, vinohradníci, priadka, gazdiná mútiaca maslo, sv. Jozef v tesárskej dielni, ale aj veterný mlyn, vodný mlyn a lisovňa na víno. V centre betlehemu je maštaľka so Svätou rodinou a pohyblivé postavy v slovenských krojoch, prinášajúce dary okolo nej.

 

Peter Sandtner


Ohodnoťte článok: