Nový vlakový cestovný poriadok

Január 2015 / Prečítané 931 krát

   Od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015 je v platnosti nový železničný cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo železničnej stanice Pezinok:

 SMER BRATISLAVA

4,37 Bratislava, hl. stan.
5,18 Bratislava, hl. stan. A
5,32 Bratislava, hl. stan.
5,58 Bratislava, hl. stan. A
6,07 BA Nové Mesto A
6,18 Bratislava, hl. stan. X
6,37 Malacky
6,58 Bratislava, hl. stan. X
7,07 BA Nové Mesto X
7,18 Bratislava, hl. stan. C
7,25 BA Nové Mesto A

7,37 Kúty A
7,37 Bratislava, hl. stan. B
7,58 Bratislava, hl. stan. A
8,18 Bratislava, hl. stan. X
8,37 Bratislava, hl. stan.
9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Bratislava, hl. stan.
11,37 Bratislava, hl.stan. X
12,37 Bratislava, hl. stan.
13,37 Malacky X
14,37 Malacky
15,12 Kúty A
15,37 Malacky X
16,12 Kúty A
16,37 Malacky
17,12 Kúty A
17,37 Bratislava, hl. stan.
18,37 Kúty A
18,37 Bratislava, hl. stan. B
19,02 Bratislava, hl. stan. D
19,37 Kúty
20,37 Bratislava, hl. stan.
21,17 Bratislava, hl. stan. D
23,00 Bratislava, hl. stan.
 SMER TRNAVA

4,35 Leopoldov
5,23 Leopoldov A
6,23 Leopoldov
6,57 Trnava A
7,23 Leopoldov A
7,23 Leopoldov B
8,23 Leopoldov X
9,23 Leopoldov
10,23 Leopoldov X
11,23 Leopoldov A
11,23 Leopoldov B
12,23 Leopoldov X
13,23 Leopoldov
13,34 Trnava A
13,57 Nové Mesto n/V X

14,23 Leopoldov X
14,34 Trnava A
14,57 Košice E
14,57 Trenčín F
15,23 Leopoldov A
15,23 Leopoldov B
15,34 Trnava A
15,57 Nové Mesto n/V X

16,23 Leopoldov A
16,23 Trnava B
16,57 Leopoldov X
17,23 Leopoldov A
17,23 Leopoldov B
17,33 Leopoldov A
18,23 Leopoldov
18,57 Leopoldov G
19,23 Leopoldov
20,23 Trnava
21,23 Leopoldov
22,23 Trnava X
23,23 Leopoldov
Vysvetlivky: X - ide v pracovných dňoch, A - ide v pracovných dňoch, nejde od 22.12. do 6.1. B - ide v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky, v období od 20.12. do 6.1. denne C - nejde od 25.12. do 27.12., 1.1. D - ide v nedeľu a 6.1., 6.4., 1.9., nejde 21.12., 28.12., 4.1., 5.4., 5.7.-30.8. E - ide v piatok a 23.12., 2.4., 30.4., 7.5., 31.8., nejde 26.12., 2.1., 3.4., 1.5., 8.5. F - ide v pondelok - štvrtok a 2.1., nejde 23.-25.12., 1.1., 6.1., 2.4., 6.4., 30.4., 7.5., 31.8., 1.9., 15.9., 17.11. G - nejde od 24.12. do 26.12., 31.12. zrýchelný spoj rýchlik

 


Ohodnoťte článok: