Pezinskí odbojári rokovali

Január 2015 / Prečítané 1406 krát

   Dňa 13. decembra 2014 v priestoroch Denného centra na Kollárovej ulici rokovali členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na svojej výročnej schôdzi privítali vzácnych hostí, a to predsedu Ústrednej rady SZPB Ing. Sečkára predsedu Oblastného výboru SZPB pána Krnu, generálporučíka Vojteka ako aj šéfredaktora zväzového dvojtýždenníka Bojovník pána Mikundu.
   Na rozdiel od predstaviteľov samosprávy a miestnej štátnej správy prišli rokovanie pozdraviť žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa a svojím profesionálnym programom spríjemnili rokovanie výročnej schôdze, za čo odbojári ďakujú predovšetkým samotným protagonistom, pod vedením pána Mráza s kolegyňou, ale aj pani riaditeľky ZUŠ.
   V rámci pracovného rokovania si členovia Základnej organizácie SZPB vypočuli správu o činnosti organizácie za obdobie rokov 2012 až 2014, ktorú prečítala p. Mgr. Mária Markeová, správu o hospodárení a revíznu správu účtov ZO SZPB, ktorú predniesol revízor účtov Ján Mravec. Tieto základné dokumenty vyvolali širokú rozpravu, ktorá vyústila do prijatia plánu činnosti ZO SZPB na obdobie rokov 2015 až 2018. Výročná schôdza sa venovala aj oceňovaniu svojich dlhoročných členov. Na návrh výboru ZO SZPB Ústredná rada SZPB prepožičala dvom členkám ZO SZPB pamätné medaily Jána Nálepku ktoré sa podľa smernice Ústrednej rady SZPB prepožičiavajú členom SZPB povolaním učiteľ. Pamätné medaily z rúk predsedu Ústrednej rady Ing. Sečkára si prevzali dlhoročné členky našej organizácie Marta Sláviková a Mária Markeová k čomu im všetci členovia ZO blahoželajú a súčasne ďakujú za ich doterajšiu prácu v prospech organizácie, ale aj celého zväzu, mesta a obcí Limbach, Slovenský Grob a Vinosady. Ďalším oceneným bol Ing. Peter Vojtek bývalý náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a súčasný podpredseda Klubu generálov SR, ktorý si z rúk pána Sečkára prevzal čestný odznak SZPB Za prácu v prospech SZPB.
   Marta Sláviková a Mária Markeová k čomu im všetci členovia ZO blahoželajú a súčasne ďakujú za ich doterajšiu prácu v prospech organizácie, ale aj celého zväzu, mesta a obcí Limbach, Slovenský Grob a Vinosady. Ďalším oceneným bol Ing. Peter Vojtek bývalý náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a súčasný podpredseda Klubu generálov SR, ktorý si z rúk pána Sečkára prevzal čestný odznak SZPB Za prácu v prospech SZPB.
   Výročná členská schôdza podľa Stanov SZPB sa uskutočňuje raz za tri roky a volí na obdobie ďalších troch rokov svoj výbor. Aj naša výročná schôdza tak urobila a výbor ZO SZPB omladila, keď do výboru boli zvolení dvaja mladší členovia, a to Peter Witgúber a Mária Bončová. Zvolili sa aj delegáti na Oblastnú konferenciu SZPB ktorá sa uskutoční 6.marca 2015 v Bratislave a našu ZO SZPB budú na nej zastupovať Miroslav Kralovič, Rastislav Blaško a Dušan Vilim.
   Členovia ZO SZPB v Pezinku na záver svojho rokovania vyslovili presvedčenie, že ich práca, ktorá síce neprináša mestu ani susediacim obciam žiadne ekonomické benefity, je pre spoločenstvo občanov potrebná už len z toho dôvodu, že ich činnosť aj v spolupráci s inými občianskymi združeniami priaznivo pôsobí na strednú, hlavne však na mladú generáciu. Veria v silu myšlienky, ktorá sa aj v roku 70.výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe bude pertraktovať, a to „Odpúšťať ale nezabudnúť“ .

 

JUDr. Dušan Vilim, Predseda ZO SZPB Pezinok
redakčne krátené

 


Ohodnoťte článok: