Nové knihy

Január 2015 / Prečítané 997 krát

Slovenské povesti
  
Beatrica Čulmanová napísala a Svetozár Košický ilustroval novú knihu „Slovenské povesti“, ktorú vydalo vydavateľstvo Príroda koncom minulého roka. V knihe je aj povesť „Pezinský zámok“ o tajnej oberačke vo vinici a vodnej panej zo zámockej vodnej priekopy. Kniha je pre nás zaujímavá aj tým, že jej autorka píše v príhovore, že: ... „celé moje detstvo ma spájalo s hradmi a zámkami. Vyrastala som v Pezinku neďaleko zámku s prekrásnym parkom, v ktorom sme sa veľmi často ako deti hrávali. Romantické zákutia či rybníky s labuťami nám pripadali ako niečo samozrejmé a letné prázdniny som si ani len nevedela predstaviť bez schovávačky v parku... “

Programy a manifesty
  
Antológia Programy a manifesty v slovenskej literatúre po roku 1945 je zaujímavé a poučné čítanie nielen pre literárnych vedcov či študentov, ale aj pre tých, čo sa chcú viac dozvedieť o období, ktoré mnohí z nás prežili a majú ho ešte v živej pamäti. Aj keď dominantnou témou antológie je literatúra, veľa dokumentov sa dotýka napríklad aj výtvarného umenia, ale najmä všeobecného sociálneho kontextu.
   Na publikácii sa významnou mierou podieľal aj prof. René Bílik ako zodpovedný riešiteľ za Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity. Z množstva zaujímavých viet a myšlienok aspoň toto:
„...pokladáme za veľkú povinnosť umenia vypĺňať dôstojné priestranstvá v človeku. Voľakedy sa tým priestranstvám s pátosom do zošklivenia hovorilo duša. Dnes im zasa akosi just nevieme prísť na meno, mlčíme o nich, dúfajúc v staré porekadlo: Zíde z očí, zíde z mysle. A ono – nezíde. “ Tieto slová nenapísal nikto menší ako básnik Milan Rúfus.

Kniha Ľuboša Juríka na Ukrajine
  
Ukrajinské vydavateľstvo Timpani vydalo v ukrajinskom preklade román Ľuboša Juríka, slovenského spisovateľa žijúceho v Pezinku. V knihe SMRŤ MINISTRA je zachytený príbeh života, väznenie a poprava Vladimíra Clementisa a politické procesy v päťdesiatych rokoch vo vtedajšom Československu.

Zločin v meste
  
V pezinskom Mestskom múzeu sa 23. januára uskutočnila inaugurácia knihy Diany Duchoňovej a Michala Duchoňa nazvaná Zločin v meste s podtitulom Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Kniha mladých manželov – erudovaných historikov, sa zaoberá trestným právom a jeho výkonom v 17. storočí v našom meste. Jedná sa o mimoriadnu knihu aj v širšom, nielen regionálnom a celoslovenskom, ale i medzinárodnom kontexte, pretože prináša spracovanie problematiky, ktorá bola v mnohom identická aj v iných mestách Uhorského kráľovstva. Hrdelné právo, právo meča, telesné a peňažné tresty, vyhostenie, ich aplikácie či „náhradné“ tresty boli neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov a súviseli s významnými samosprávnymi výsadami a právomocami vtedajších slobodných kráľovských miest.
   Publikácia je významnou súčasťou a vzácnym doplnkom početnej doterajšej odbornej i populárno-vedeckej literatúry, venujúcej sa bohatej histórii nášho mesta. Je určená nielen odbornej verejnosti, ale všetkým záujemcom o dejiny nášho mesta, zasadené do širšieho stredoeurópskeho kontextu. V tejto podobe dokonca ešte nebola problematika mestskej súdnej moci u nás publikovaná. Kniha je doplnená bohatým odkazovým materiálom a obrazovými prílohami. Je možné si ju zakúpiť v predajni Artfórum na Kollárovej ulici.

 

(OS)

 


Ohodnoťte článok: