Prvá knižnica v Pezinku

Január 2015 / Prečítané 930 krát

   V minulom roku uplynulo deväťdesiat päť rokov od založenia prvej knižničnej inštitúcie v našom meste. V roku 1919 vznikol „Spolok občanskej besedy v Pezinku“, ktorý združoval čitateľov kníh a časopisov, rozvíjal záujem o literatúru a podporoval vzdelanosť. V prvom paragrafe stanov sa píše: „Cieľ spolku občanskej besedy je poučné, vzdelávateľné so zásadami československej republ. sa shodujúce obcovanie, pestovanie národného povedomia, usnadnenie a rozširovanie čítania medzi občanstvom“. Stanovy sú veľmi podrobne rozvedené v 30-tich paragrafoch. Každý člen platil mesačne poplatok za čítanie kníh a novín, alebo za ich zapožičanie. Zo stanov sa nám, žiaľ, nepodarilo zistiť, kde mal spolok sídlo alebo aké priestory v meste využíval. Predsedom spolku bol Cyril Kresák, v tej dobe významný pezinský občan. Stanovy boli schválené 6. marca a zaregistrované Ministerstvom československej republiky s plnou mocou pre Slovensko 5. apríla 1919.
   Stanovy sú jediným historickým materiálom, ktorý mesto Pezinok má ako doklad o prvej knižnici na území mesta. Tento článok je preto zároveň aj prosbou o zverejnenie prípadných ďalších informácií, dokumentov či fotografií, ktoré sa možno dochovali v niektorých pezinských rodinách.

 

(OS)


Ohodnoťte článok: