Sociálna poradňa

Január 2015 / Prečítané 921 krát

   V ostatnom období prišlo k niekoľkým úpravám v sociálnom poistení a v praxi sa stretávame s množstvom otázok z tejto problematiky. Pre obmedzený priestor ponúkame stručný prehľad zmien v sociálnom poistení od 1. januára 2015

- SZČO
Od 1. januára 2015 sa zvyšuje minimálny a maximálny vymeriavací základ pre živnostníkov. Minimálny vymeriavací základ je 412 €, t.zn., že minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 136,57 €. Maximálny vymeriavací základ sa zvýšil na sumu 4 120 €. Maximálne poistné je teda 1 365,78 € mesačne.

- Nemocenské dávky
Od roku 2015 sa zvýšil maximálny denný vymeriavací základ (resp. maximálny súhrn denných vymeriavacích základov) na určenie výšky nemocenskej dávky na 40,6357 €. Z uvedeného dôvodu sa zvyšuje aj maximálna výška nemocenských dávok.
   Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 693 € mesačne pri 31– dňovom mesiaci, 670 € pri 30– dňovom mesiaci.
   Maximálna výška materskej dávky je 819 € mesačne pri 31- dňovom mesiaci a 792 € pri 30-dňovom mesiaci.
   Maximálna výška 10 dňovej dávky pri ošetrovaní člena rodiny je 223 €.

- Dôchodkové dávky
Sociálna poisťovňa od 1. januára 2015 rozhodne o zvýšení dôchodkových dávok automaticky, bez žiadosti.

Druh dôchodku Suma
zvýšenia
Suma zvýšenia, ak sa dôchodok vypláca v sume jednej polovice
starobný dôchodok
predčasný starobný dôchodok
invalidný dôchodok nad 70 %
invalidný dôchodok § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. sociálny dôchodok
invalidný dôchodok max. do 70 %
vdovský a vdovecký dôchodok
sirotský dôchodok
5,20 €
5,30 €

4,60 €

2,70 €
3,40 €
1,80 €
1,60 €
1,90 €

1,70 €

1,10 €
1,50 €
0,90 €O dôchodok z II. piliera môže občan požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne alebo požiadať priamo v Dôchodcovskej správcovskej spoločnosti.

- Študenti môžu bez platenia odvodov zarobiť na dohodu 200 €.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: