REFERENDUM bude v sobotu 7. februára 2015, v čase od 7.00 - 22.00 hod

Január 2015 / Prečítané 850 krát

   Vážení spoluobčania, vyzývame všetkých oprávnených voličov v našom meste k účasti na referende o ochrane rodiny. Je príležitosťou vyjadriť svoj vlastný názor a postoj k trom dôležitým otázkam, s ktorými sa na slovenskú verejnosť obrátila občianska iniciatíva Aliancia za rodinu a na základe ktorej prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska po rozhodnutí ústavnosti referenda Ústavným súdom SR vyhlásil REFERENDUM O OCHRANE RODINY. Toto referendum podporuje aj väčšina relevantných politických strán a hnutí. Referendum je jednou z významných možností, ktorou sa my, občania, môžeme priamo podieľať na rozhodovacom procese o smerovaní našej spoločnosti. Je platné len vtedy, ak do volebných miestností príde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Dokážme preto, že my voliči - občania mesta Pezinok, si vážime možnosť vyjadriť sa formou referenda a dokážme, že sme zodpovední a vieme sa rozhodnúť. Tu sú otázky, na ktoré budeme v referende odpovedať:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Svoju odpoveď označíte pri každej otázke krížikom.
Vážení spoluobčania, využime túto možnosť a príďme vyjadriť svoj názor bez ohľadu na vierovyznanie alebo stranícku príslušnosť. Nebuďme ľahostajní a vyjadrime svoj názor, že pre  každého z nás je rodina nielen tradičnou hodnotou, ale aj neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Nevzdávajme sa možnosti vyjadriť sa, vážme si, že máme možnosť referenda ako nástroja demokracie a ukážme, že nie sú nám ľahostajné otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých. Príďme preto v sobotu k referendovým urnám a vyjadrime svoj názor na tri otázky referenda o rodine.

 


Miloš Andel, Augustín Hájik, Oľga Jarošová, zástupcovia politických strán v Pezinku (SDKÚ-DS, KDH, NOVA)
redakčne krátené

 


Ohodnoťte článok: