Výročné bilancovanie DHZ

Január 2015 / Prečítané 797 krát

   Členovia Občianskeho združenia Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku sa stretli 4. januára na tradičnej výročnej členskej schôdzi. Okrem pracovných bodov programu schválili aj prijatie nových členov a odovzdali vyznamenanie členovi DHZ Oliverovi Solgovi, ktoré mu bolo udelené za aktívnu činnosť v DHZ v súvislosti s jeho nedávnym životným jubileom. Povzbudzujúca bola nielen správa o bohatej činnosti v priebehu uplynulého roka, ale prítomných potešili aj informácie o úspechoch družstva mužov a žien, ako i mladých hasičov na súťažiach. Významnou súčasťou ich činnosti boli aj požiarno- asistenčné služby pri kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste. Zvlášť dôležitou činnosťou sú aj preventívne protipožiarne kontroly malých prevádzok. Členovia DHZ mali v uplynulom roku aj niekoľko technických zásahov a asistencií pri mimoriadnych udalostiach.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: