Petícia za schválenie nového územného plánu mesta Pezinok

Január 2015 / Prečítané 869 krát

Občania ju môžu podpísať do konca februára

   Na stretnutí občanov, vedenia Mesta Pezinok a poslancov MsZ v Pezinku v Pezinskom kultúrnom centre dňa 15. 1. 2015, ktoré sa týkalo územného plánu mesta Pezinok, predstavil petičný výbor v zložení MVDR. Pavol Čech, Pavol Krejčí a Ľubomír Čech "Petíciu za schválenie nového územného plánu mesta Pezinok, ktorou žiadame príslušné štátne orgány, aby konali v zmysle stavebného zákona a aby sa schvaľovací proces zbytočne bezdôvodne nenaťahoval".
   Pezinok, ktorou žiadame príslušné štátne orgány, aby konali v zmysle stavebného zákona a aby sa schvaľovací proces zbytočne bezdôvodne nenaťahoval".
   Túto petíciu môžu podpísať všetci občania, ktorým záleží na schválení nového územného plánu. Je dostupná na Mestskom úrade Pezinok, v kancelárii prvého kontaktu.
   Primátor Mgr. Oliver Solga, prednosta MsÚ Pezinok Mgr. Miroslav Šebesta a odborne spôsobilá osoba na územné plánovanie Bc. Bibiána Piršelová informovali o uskutočnených krokoch a rokovaniach Mesta Pezinok v tejto veci.
   Podstatou problému schválenia nového územného plánu mesta Pezinok je skutočnosť, že štátne orgány v niektorých prípadoch konali zdĺhavo, preto proces schvaľovania ÚPN Mesta Pezinok trvá už viac ako 5 rokov. Mnohí účastníci stretnutia spájali postup štátnych orgánov s kauzou odporu Pezinčanov proti skládke v Novej jame.


Ohodnoťte článok: