Pomoc rómskej komunite

Január 2015 / Prečítané 1065 krát

   Koncom decembra podpísalo mesto Pezinok zmluvu s Ministerstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadnych nepriaznivých situácií rómskej komunity v lokalite Glejovka. Výška dotácie, ktorá je určená na vyčistenie životného prostredia, konkrétne na likvidáciu čiernych skládok a hromád komunálneho odpadu, ako aj na humanizáciu okolia rómskych obydlí je 2000 eur. Projekt je realizovaný s podporou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a bude realizovaný v marci tohto roku. Na práci sa budú podieľať samotní obyvatelia tejto mestskej časti, v spolupráci s odbornými pracovníkmi oddelenia sociálnej starostlivosti mesta Pezinok.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: