Pezinčania hovoria splyňovacej elektrárni jednoznačné: NIE!

Január 2015 / Prečítané 913 krát

   Vo februári minulého roka sme po prvýkrát v našom časopise písali o tom, že spoločnosť Brilant SK, s. r. o. má zámer na okraji Pezinka, na Šenkvickej ceste, vybudovať splyňovaciu elektráreň. Nedávno firma predložila Ministerstvu životného prostredia SR správu o hodnotení navrhovanej činnosti, a to aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Navrhnuté boli dve lokality, okrem spomínanej Šenkvickej cesty aj areál Glejovka. Účel navrhovanej činnosti zostáva nezmenený, je ním splyňovanie komunálneho odpadu a drevnej štiepky. Za rok by to malo byť 17 000 ton komunálneho odpadu a cca 20 000 ton štiepky. Písomné stanovisko k správe o hodnotení je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia do 7. 2. 2015.
   Priame stretnutie verejnosti a konfrontácia s navrhovateľmi zámeru Splyňovacej elektrárne Pezinok sa uskutočnilo formou verejného prerokovania v Pezinskom kultúrnom centre 28. januára.
   Podľa vyjadrenia primátora mesta Pezinok Olivera Solgu zostáva postoj mesta Pezinok k vybudovaniu splyňovacej elektrárni aj naďalej odmietavý. Podľa jeho slov táto aktivita ešte viac zhorší životné prostredie v meste, ktoré je atakované skládkou komunálneho odpadu v Starej jame, vysokým stupňom výskytu radónu, ale aj nadmerným zaťažením mesta tranzitnou dopravou. Ešte väčšie zhoršenie životného prostredia by spôsobovala nielen samotná prevádzka, ale aj dopravné zaťaženie pri dovoze odpadu. Vedenie mesta, mnohí občania i občianski aktivisti preto tomuto projektu hovoria jednoznačné NIE ! Primátor vyjadril presvedčenie, že občania Pezinka, ktorí sa v minulosti postavili proti vybudovaniu skládky v Novej jame, sa dokážu rovnako obetavo a efektívne postaviť aj proti tejto nežiaducej aktivite. Navyše vybudovaniu takejto prevádzky bráni aj územný plán mesta, v ktorom sú takéto aktivity definované ako nežiaduce. Rovnaký odmietavý postoj zaujali aj starostovia okolitých obcí Šenkvice a Viničné, ktoré budú spolu s Vinosadmi účastníkmi konania. Pezinský primátor apeloval najmä na starostu Šenkvíc Ing. Petra Fitza, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR. O výsledkoch verejného prerokovania i o ďalších krokoch, ktoré podnikne mesto proti vybudovaniu a prevádzke splyňovacej elektrárne vás budeme informovať v najbližšom čísle Pezinčana.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: