400 ročné výročie mimoriadných privilégií a výsad Pezinka

Január 2015 / Prečítané 944 krát

  

   V tomto roku si pripomenieme významné jubileum - rovných štyristo rokov od udelenia mimoriadnych privilégií a výsad nášmu mestu. V roku 1615 kráľ Matej II. povýšil naše mesto medzi slobodné kráľovské mestečká, čo bol posledný krok pred dosiahnutím najvyššieho samosprávneho statusu. Trvalo ešte tridsaťdva rokov a Pezinok sa stal 14. júna 1647 aj slobodným kráľovským mestom, čím sa zaradil medzi najvýznamnejšie uhorské mestá so všetkými právami a povinnosťami, podliehajúc len kráľovskej korune. Spomínané privilégiá z roku 1615 sa okrem ekonomických týkali už aj súdnych a samosprávnych kompetencií a právomocí, ako bola napríklad voľba richtára a mestskej rady ako i vinohradníckeho richtára. Spomínaným privilégiám a výsadám predchádzali v dejinách mesta aj ďalšie, čiastkové práva a výhody, napríklad v roku 1525 kráľ Ľudovít II. oslobodil pezinských mešťanov - obchodníkov a kupcov od platenia mýta a iných poplatkov v celom Uhorsku. Naopak Pezinčania už napríklad v roku 1465 nesmeli vyberať mýto od obyvateľov Bratislavy. Spomínané štvorsté výročie je pripomenutím jedného z najdôležitejších dátumov našej viac ako osemsto rokov starej histórie Pezinka.

 

(OS)

 


Ohodnoťte článok: