Spoločenská kronika

December 2014 / Prečítané 1448 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Emil Čech 29.10.
Peter Koník 30.10.
Lara Hricko 5.11.
Sofia Kováčiková 7.11.
Patrik Kopera 10.11.
Jakub Imriška 11.11.
Leonard Bruder 11.11.
Sebastián Leššo 13.11.
Adam Pavel Halanda 14.11.
Sofia Haratíková 14.11.
Anežka Dudíková 15.11.
Lukáš Mikuláš 15.11.
Ema Nováková 16.11.
Alex Marcus Aulitis 17.11.
Viktória Vanya 18.11.
Marek Mihalač 19.11.
Hugo Horváth 24.11.
Michaela Jajcayová 27.11.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Lukáš Piško  Alexandra Mareková
Tomáš Kotrba  Paulina Masarovičová
Jozef Nagy  Nadežda Nogová
Ing. Stanislav Sobota  Ing. Katarína Hrnčiarová

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Michal Vozár 78 r.
Vilma Benčuriková 92 r.
Eva Malešicová 85 r.
Pavol Polák 38 r.
Elena Skáčiková 75 r.
Helena Zelinková 83 r.
Martin Jurkovič 82 r.
Dušan Lančarič 65 r.
Paulína Melicharová 88 r.
Ján Doboš 80 r.
Jozef Ištvanfi 89 r.
Ludmila Pátková 75 r.
Helena Vengová 95 r.
Rozalia Jurčová 91 r.
Mária Virgovičová 83 r.
Anton Brežák 66 r.
Doc. Ing. Vladimír Steiner, CSc. 78 r.

 

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Eva Mlynková

3.12.

Jaroslav Dulaj

4.12.

Štefan Polák

4.12.

Marta Hlavačková

4.12.

Pavla Trubačová

5.12.

Ing. Ivan Kopec

9.12.

Anton Kacerle

10.12.

Ing. Jozef Satina

19.12.

Štefan Molnár

25.12.

75-roční

Jozef Švorc

2.12.

Milan Strokendl

3.12.

Stanislav Andel

6.12.

Vojtech Prepík

14.12.

Genovéva Horváthová

16.12.

Štefania Moravčíková

18.12.

Božena Tyková

21.12.

Ing. Teodor Deák

21.12.

Štefan Noga

22.12.

80-roční

Rozalia Majtánová

2.12.

Terézia Géryová

4.12.

Elena Kvaková

4.12.

Ignác Viola

8.12.

Veronika Polková

9.12.

Karolína Axamitová

11.12.

Karol Janek

21.12.

Marta Macháčková

23.12.

Lýdia Grúberová

24.12.

Mária Haberlová

24.12.

Mária Urbanová

26.12.

85-roční

Ján Hrončo

7.12.

Anna Adamcová

16.12.

Štefan Ďurček

19.12.

Agneša Nestarcová

28.12.

90-ročné

Helena Beberová

 4.12.

Julia Majbová

 19.12.

91-ročná

Anna Maťašovská

 18.2.

94-ročný

Ján Péter

 4.12.

96-ročné

Mária Krasňanská

 7.12.

Marta Čechová

 26.12.


Ohodnoťte článok: