Hrali a spievali Pezinčanom

December 2014 / Prečítané 560 krát

   V piatok 28. novembra sa v Spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra uskutočnil spoločný koncert Cimbalovej hudby Miroslava Rajta a Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ z Pezinka nazvaný „Od Ondreja do Troch Kráľov“. Išlo o prvý spoločný projekt oboch súborov, ktorý sa uskutočnil s podporou Mesta Pezinok a Pezinského kultúrneho centra. Miroslav Rajt je hudobným vedúcim speváckeho súboru RADOSŤ a kapelníkom cimbalovej hudby v jednej osobe, takže táto spolupráca vlastne ani nie je žiadnym prekvapením. Miroslav Rajt úspešne koordinoval nácvik oboch súborov, ktorý prebiehal oddelene. Folklórny spevácky súbor RADOSŤ ešte nikdy nespieval so sprievodom cimbalovej hudby, preto bola generálna skúška, ktorá sa uskutočnila dve hodiny pred samotným koncertom, očakávaná s napätím. Tá však dopadla nad očakávanie a Radostníci spievali, po drobných korekciách, v dokonalej symbióze s kapelou. Samotný koncert už prebehol bez nervozity a napätia. Radostníci spievali s veľkým nasadením a uvoľnene. Samostatné hudobné vstupy Rajtovcov boli skvostné a zazneli v nich také skladby, ako „Uhorský tanec č. 4 brnkacia“ J. Brahmsa, „ Čardáš“ V. Montiho, „Slávik“ – G. Dinicu, skvelé cimbalové sólo a variácie „K Dunaju“ a ďalšie. V prvej polovici koncertu odzneli veselé svetské ľudové piesne, ako sa na Ondreja patrí a druhá polovica sa už niesla v pokojnej atmosfére, v znamení blížiacich sa Vianoc, keď v nej zazneli vianočné piesne a koledy. Na záver koncertu sa účinkujúci rozlúčili so svojím vďačným a žičlivým publikom spoločne zahranou a zaspievanou najkrajšou vianočnou koledou „Tichá noc, svätá noc“. Záverečný potlesk bol pre účinkujúcich skvelou odmenou za spoločný výkon.

 

Eva Frťalová


Ohodnoťte článok: