Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa opäť medzi najlepšími

December 2014 / Prečítané 625 krát

   Aj v tomto školskom roku sa niekoľkí z najtalentovanejších žiakov našej ZUŠ rozhodli zasúťažiť si so svojimi rovesníkmi z iných ZUŠ Slovenska.
   20. a 21. novembra 2014 sa konala už tradičná celoslovenská súťaž mladých violončelistov „Violončelová jeseň v Modre“. Pezinská ZUŠ E. Suchoňa mala svoje zastúpenie v 4. kategórii. Dvaja šikovní chlapci z triedy Mgr. Art. Magdalény Milčíkovej – Matej Guľas a Kristián Mrva opäť potvrdili svoje kvality a vrátili sa s krásnym strieborným pásmom.
   Už o niekoľko dní – 2. a 3. decembra sa uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ v Bratislave.
   2. decembra prebiehala súťaž dychových nástrojov, na ktorej našu ZUŠ reprezentovali traja žiaci. V prvej kategórii dychových plechových nástrojov (do 15 rokov) súťažil 10-ročný trubkár Daniel Wittlinger z triedy pána učiteľa Mariána Mráza a hoci bol v kategórii najmladší, porota mu udelila čestné uznanie.
   V prvej kategórii dychových drevených nástrojov získala 3. miesto talentovaná flautistka Dominika Forgó z triedy Mgr. Art. Andrey Klattovej a v druhej kategórii si vybojovala
3.miesto flautistka Martina Pepuchová z triedy pána učiteľa Mariána Mráza. Martina svoje kvality potvrdila v tomto školskom roku už druhý raz – v novembri získala 2. miesto aj na celoslovenskej flautovej súťaži v Nižnej na Orave.
   3. decembra súťažili speváci. Mgr. Eva Rosenberger pripravila na súťaž troch žiakov. V druhej kategórii si vyspieval krásne 3. miesto 11 ročný Richard Ciller a čestné uznanie v tretej kategórii si odniesli Zuzana Polašková a Natália Noskovičová.
   Je to skvelá bilancia – ani jeden zo žiakov, ktorí reprezentovali pezinskú ZUŠ Eugena Suchoňa sa nevrátil bez ocenenia! Blahoželáme súťažiacim aj ich pedagógom!

 

Mgr. Zuzana Andelová

 


Ohodnoťte článok: